Smerter i muskler og led ses på tværs af job-grupper, alder og køn. Risikoen for muskel-skelet-besvær indenfor tandplejeerhvervene er dog meget høj sammenlignet med andre job-grupper. Litteraturgennemgange anslår, at 64-93 % af medarbejderne i tandplejen har døjet med muskel-skelet-besvær i løbet af det sidste år.

Blandt tandlæger har op mod 84 % døjet med nakkebesvær, 65 % har haft skulderbesvær, 60 % har haft besvær i lænderyg og 54 % har oplevet besvær i håndled og/eller hænder.

En høj forekomst af muskel-skelet-besvær er sammenhængende med menneskelige og samfundsmæssige omkostninger herunder mistrivsel, sygefravær og førtidspensionering. 15-30 % af tandlægerne er nød til at forlade deres job eller nedsætte deres arbejdsmængde, og op mod 20 % har nedsat arbejdsevne pga. muskel-skelet-besvær.

Med mere positive ord - Forebyggelsespotentialet i tandplejen er stort. ErgoDent er det naturlige valg, hvis jeres klinik ønsker, at arbejde seriøst med reduktion af muskel-skelet-besvær blandt klinkpersonalet.

Ergonomibesøg i tandplejen omfatter

Vores løsning er fleksibel i forhold til jeres behov hvad angår omfang og leveringstidspunkt. Den er tidsbesparende, fordi den foregår på jeres virksomhed og i medarbejdernes arbejdstid.

Vi anbefaler en tre delt indsats mod muskel-skelet-besvær på klinikken:

  1. Ergonomisk rådgivning med fokus på hjælpemidler, indretning, arbejdsstillinger og planlægning.
  2. Intelligent motion for klinikpersonalet med individuelle forebyggende træningsøvelser som vælges ud fra symptombillede, jobbelastning og medarbejderens præferencer.
  3. Henvisning til fysioterapeutiskbehandling for behandlingskrævende symptomer. Vores samarbejde med FysioDanmark gør, at I kan springe ventelisten over hos den lokale fysioterapeut.

Alle medarbejdere modtager forud for kursusdagen et spørgeskema. Spørgeskemaet udfyldes og returneres til rådgiveren, så denne kan være velforberedt ved opgavens start.

På jeres arbejdsplads vil vores løsning skabe værdi i form af en reduktion i muskel-skelet-besvær, øget arbejdsevne, øget trivsel og mere overskud blandt personalet til patienterne og kollegaer.

 

Hvem er vi
Sven Dalgas Casper
Fysioterapeut
Mobil: 30320097
sven@ergodent.dk

JYLLAND

Gitte Arnbjerg
Fysioterapeut
Mobil: 2320 7406
gitte@ergodent.dk

SJÆLLAND